Om

Fertilitetsutredning.se ger information om utredningar inom infertilitet och andra behandlingsmöjligheter vid ofrivillig barnlöshet. Målet är att sajten ska ge en samlad kunskap och information inför en framtida fertilitetsutredning som ett första steg innan du kontaktar en fertilitetsklinik.